- Tin tức

Cách xét học bổng theo tín chỉ

Nhằm động viên tinh thần và khích lệ sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Cách xét học bổng theo tín chỉ như thế nào? Điều kiện để nhận học bổng, bài viết dưới đây chúng ta cùng đi tìm câu trả lời!

Cách xét học bổng theo tín chỉ

Quỹ học bổng khuyến khích học tập (KKHT) và hình thức xét cấp

1. Trích quỹ học bổng khuyến khích học tập

a) Quỹ học bổng KKHT được xácđịnh bằng 8% tổng thu học phí hệchính quy.

b) Học bổng khuyến khích học tậpđược cấp 10 tháng/năm học.

Trích quỹ học bổng khuyến khích học tập
Trích quỹ học bổng khuyến khích học tập

Xem thêm: Học bổng chính phủ Nhật Bản

2. Hình thức xét cấp

a) Cuối mỗi kỳ học, căn cứ sốlượng sinh viên chính quy thực tế đang học tại các khoa và mức thu học phí hiệnhành, Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp PhòngTài chính-Kế toán lập dự toán và phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập chotừng ngành học, từng khoá học trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

b) Học bổng khuyến khích học tậpđược xét cấp theo từng kỳ học trong năm học (02 kỳ/năm học; mỗi kỳ 05 tháng). Sinhviên năm thứ nhất học tại Khoa Tiếng Anh chuyên ngành được xét cấp học bổngkhuyến khích học tập 03 kỳ/năm học.

c) Sinh viên học các ngành Ngônngữ và Truyền thông doanh nghiệp được xét cấp học bổng khuyến khích học tập 8lần, sinh viên các ngành khác được xét cấp học bổng KKHT 9 lần cho cả khóa học.

2. Xác định và phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập, trình tự xét, cấp họcbổng khuyến khích học tập

1. Xác định Quỹ học bổng KKHT cho từng kỳ học

– Quỹ HBKKHT của 01 ngành học/khoa/khóa

– Quỹ HBKKHT của từng khoa

– Quỹ HBBKKHT của từng khóa

– Quỹ HBKKHT toàn trường

2. Cách thức xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ Quỹ học bổng KKHT đã được xácđịnh, Nhà trường xét, cấp học bổng cho từng ngành học và khóa học dựa trên điểmtrung bình chung học tập và kết quả rèn luyện theo thứ tự ưu tiên từ cao xuốngthấp đến hết quỹ học bổng, trong đó học bổng loại khá chiếm 70%, học bổng loạigiỏi và xuất sắc chiếm 30% tổng quỹ học bổng.

Cách thức xét cấp học bổng khuyến khích học tập
Cách thức xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Xem thêm: Học bổng du học thạc sĩ Nhật Bản

3. Đối tượng, điều kiện xét cấp học bổng

1. Đối tượng được xét cấp họcbổng khuyến khích học tập

a) Sinh viên đang học hệ chính quytập trung tại Trường (bao gồm cả sinh viên hệ chất lượng cao, diện cử tuyển) đãhoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định.

b) Sinh viên thuộc diện hưởng họcbổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành củaNhà nước và của Trường Đại học Hà Nội được xét học bổng khuyến khích học tậpnếu đủ các điều kiện theo quy định.

2. Điều kiện xét cấp học bổngkhuyến khích học tập

a) Sinh viên có kết quả học tập,rèn luyện từ loại khá trở lên và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lêntrong kỳ xét học bổng.

– Học bổng loại khá: Có điểmtrung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khátrở lên.

– Học bổng loại giỏi: Có điểmtrung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốttrở lên. Trường hợp điểm rèn luyện đạt loại khá thì chỉ được hưởng mức học bổngloại khá.

– Học bổng loại xuất sắc: Có điểmtrung bình chung học tập đạt loại xuất sắc trở lên và điểm rèn luyện đạt loạixuất sắc trở lên. Trường hợp điểm rèn luyện chỉ đạt loại khá hoặc tốt thì chỉđược hưởng mức học bổng loại giỏi.

b) Kết quả học tập là Điểm trungbình chung học tập được xác định theo qui định hiện hành của Quy chế đào tạo đạihọc hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của TrườngĐại học Hà Nội, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 theo thang điểm 10 (chỉ lấyđiểm thi lần đầu).

c) Sinh viên đăng ký từ 12 tínchỉ/kỳ học trở lên thì thuộc diện được xét học bổng khuyến khích học tập.

d) Kết quả rèn luyện là điểm rènluyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của BộGiáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hà Nội.

3. Mức học bổng khuyến khích học tập

Mức học bổng chi tiết từng kỳ họccăn cứ trên quy định học phí của Nhà trường tại thời điểm ra thông báo xét, cấphọc bổng khuyến khích học tập.

a) Học bổng loại khá: Tương đươngmức học phí năm học của ngành học theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.

b) Học bổng loại giỏi: Tươngđương 110% của Mức học bổng loại khá.

c) Học bổng loại xuất sắc: Tươngđương 120% của Mức học bổng loại khá.

Trên đây là những thông tin về học bổng cho sinh viên, hy vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích với bạn đọc!

Rate this post